EBOLA (ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIROVÝ VEKTOR VEZIKULÁRNÍ STOMATITIDY)