VÁPNÍK, KOMBINACE S VITAMINEM D A/NEBO JINÝMI LÉČIVY