Accupro, 5mg, 50 potahovaných tablet

Název

ACCUPRO

Identifikační kódy

Kód SUKL

0094962

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

5MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

50
5MG TBL FLM 50

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • CHINAPRIL-HYDROCHLORID, 5,416 MGQUINAPRILI HYDROCHLORIDUMQUINAPRIL HYDROCHLORIDE
 • - což odpovídá:
 • CHINAPRIL, 5 MGQUINAPRILUMQUINAPRIL
 • TĚŽKÝ ZÁSADITÝ UHLIČITAN HOŘEČNATÝ (PL) MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUSMAGNESIUM CARBONATE, HEAVY
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • ŽELATINA (PL) GELATINAGELATIN
 • KROSPOVIDON (PL) CROSPOVIDONUMCROSPOVIDONE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • HYPROLOSA (PL) HYPROLOSUMHYPROLOSE
 • MAKROGOL 400 (PL) MACROGOLUM 400MACROGOL 400
 • KANDELILOVÝ VOSK (PL) CANDELILLA CERACANDELILLA WAX

Seznam léčivých látek

 • CHINAPRIL-HYDROCHLORIDQUINAPRILI HYDROCHLORIDUMQUINAPRIL HYDROCHLORIDE

Indikační skupina

Hypotensiva / #58

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • CHINAPRILC09AA06QUINAPRIL
 • ACE INHIBITORY, SAMOTNÉC09AAACE INHIBITORS, PLAIN
 • ACE INHIBITORY, SAMOTNÉC09AACE INHIBITORS, PLAIN
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENZINOVÝ SYSTÉMC09AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM
 • KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉMCCARDIOVASCULAR SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

16,6666

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

36 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o., Praha - ČESKÁ REPUBLIKACZECH REPUBLIC

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace národním postupem

Informační servis držitele

Název společnosti

Pfizer spol. s. r.o.

Webové stránky

http://www.pfizer.cz

E-mail

Medicalinfo.cz@pfizer.com

Telefon

283 004 111

Výrobci

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg - NĚMECKOGERMANY