Alendrogen, 70mg, 8 tablet

Název

ALENDROGEN

Registrovaný název

ALENDROGEN 70 MG

Identifikační kódy

Kód SUKL

0083231

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

70MG

Léková forma

TabletaTBL NOBTabulettaTablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

8
70MG TBL NOB 8

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • TRIHYDRÁT NATRIUM-ALENDRONÁTU, 91,37 MGNATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUSSODIUM ALENDRONATE TRIHYDRATE
 • - což odpovídá:
 • KYSELINA ALENDRONOVÁ, 70 MGACIDUM ALENDRONICUMALENDRONIC ACID
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • POVIDON 40 (PL) POVIDONUM 40POVIDONE 40
 • SODNÁ SŮL KROSKARMELOSY (PL) CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUMCROSCARMELLOSE SODIUM
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE

Seznam léčivých látek

 • TRIHYDRÁT NATRIUM-ALENDRONÁTUNATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUSSODIUM ALENDRONATE TRIHYDRATE

Indikační skupina

Varia / #87

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • KYSELINA ALENDRONOVÁM05BA04ALENDRONIC ACID
 • BISFOSFONÁTYM05BABISPHOSPHONATES
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ STAVBU A MINERALIZACI KOSTIM05BDRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION
 • LÉČIVA K TERAPII NEMOCÍ KOSTÍM05DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES
 • MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉMMMUSCULO-SKELETAL SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

56

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

36 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Limited, Potters Bar - VELKÁ BRITÁNIEGREAT BRITAIN

Aktuální držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited, Dublin - IRSKOIRELAND

Stav registrace

přípravek po provedené změně může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace

Platnost registrace

do 28. 02. 2022

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Uvádění na trh

do 28. 02. 2019

Informační servis držitele

Název společnosti

Není k dispozici

Webové stránky

Není k dispozici

E-mail

Není k dispozici

Telefon

Není k dispozici

Výrobci

MCDERMOTT LABORATORIES LTD., DUBLIN - IRSKOIRELAND

Generics [UK] Limited, Potters Bar - VELKÁ BRITÁNIEGREAT BRITAIN