Accuzide, 10mg/12,5mg, 50 potahovaných tablet

Název

ACCUZIDE

Identifikační kódy

Kód SUKL

0076709

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

10MG/12,5MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

50
10MG/12,5MG TBL FLM 50

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • CHINAPRIL-HYDROCHLORID, 10,8 MGQUINAPRILI HYDROCHLORIDUMQUINAPRIL HYDROCHLORIDE
 • - což odpovídá:
 • CHINAPRIL, 10 MGQUINAPRILUMQUINAPRIL
 • HYDROCHLOROTHIAZID, 12,5 MGHYDROCHLOROTHIAZIDUMHYDROCHLOROTHIAZIDE
 • TĚŽKÝ ZÁSADITÝ UHLIČITAN HOŘEČNATÝ (PL) MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUSMAGNESIUM CARBONATE, HEAVY
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • POVIDON 25 (PL) POVIDONUM 25POVIDONE 25
 • KROSPOVIDON (PL) CROSPOVIDONUMCROSPOVIDONE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • HYPROLOSA (PL) HYPROLOSUMHYPROLOSE
 • MAKROGOL 400 (PL) MACROGOLUM 400MACROGOL 400
 • ŽLUTÝ OXID ŽELEZITÝ (PL) FERRI OXIDUM FLAVUMIRON OXIDE YELLOW
 • ČERVENÝ OXID ŽELEZITÝ (PL) FERRI OXIDUM RUBRUMIRON OXIDE RED
 • KANDELILOVÝ VOSK (PL) CANDELILLA CERACANDELILLA WAX

Seznam léčivých látek

 • HYDROCHLOROTHIAZIDHYDROCHLOROTHIAZIDUMHYDROCHLOROTHIAZIDE
 • CHINAPRIL-HYDROCHLORIDQUINAPRILI HYDROCHLORIDUMQUINAPRIL HYDROCHLORIDE

Indikační skupina

Hypotensiva / #58

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • CHINAPRIL A DIURETIKAC09BA06QUINAPRIL AND DIURETICS
 • ACE INHIBITORY A DIURETIKAC09BAACE INHIBITORS AND DIURETICS
 • ACE INHIBITORY, KOMBINACEC09BACE INHIBITORS, COMBINATIONS
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENZINOVÝ SYSTÉMC09AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM
 • KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉMCCARDIOVASCULAR SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

50

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

36 měsíců

Doping

Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o., Praha - ČESKÁ REPUBLIKACZECH REPUBLIC

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace národním postupem

Informační servis držitele

Název společnosti

Pfizer spol. s. r.o.

Webové stránky

http://www.pfizer.cz

E-mail

Medicalinfo.cz@pfizer.com

Telefon

283 004 111

Výrobci

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg - NĚMECKOGERMANY