Acecor, 400mg, 30 potahovaných tablet

Název

ACECOR

Identifikační kódy

Kód SUKL

0075939

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

400MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

30
400MG TBL FLM 30

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • ACEBUTOLOL-HYDROCHLORID, 444 MGACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUMACEBUTOLOL HYDROCHLORIDE
 • - což odpovídá:
 • ACEBUTOLOL, 400 MGACEBUTOLOLUMACEBUTOLOL
 • LAKTOSA (PL) LACTOSUMLACTOSE
 • KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUMMAIZE STARCH
 • POVIDON (PL) POVIDONUMPOVIDONE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • MASTEK (PL) TALCUMTALC
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • PROPYLENGLYKOL (PL) PROPYLENGLYCOLUMPROPYLENE GLYCOL
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE

Seznam léčivých látek

 • ACEBUTOLOL-HYDROCHLORIDACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUMACEBUTOLOL HYDROCHLORIDE

Indikační skupina

Hypotensiva / #58

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • ACEBUTOLOLC07AB04ACEBUTOLOL
 • BETA-BLOKÁTORY SELEKTIVNÍC07ABBETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE
 • BETA-BLOKÁTORYC07ABETA BLOCKING AGENTS
 • BETA-BLOKÁTORYC07BETA BLOCKING AGENTS
 • KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉMCCARDIOVASCULAR SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

30

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek byl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

36 měsíců

Doping

Beta-blokátory (zakázány pouze při soutěži v určitých sportech). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/)

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

SPA-Societa Prodotti Antibiotici S.p.A., Milano - ITÁLIEITALY

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace národním postupem

Informační servis držitele

Název společnosti

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Webové stránky

http://www.angelini.cz

E-mail

info@angelini.cz

Telefon

+420 546 123 111

Výrobci

Doppel Farmaceutici S.R.L, Rozzano - ITÁLIEITALY