Adenuric, 80mg, 84 I potahovaná tableta

Název

ADENURIC

Identifikační kódy

Kód SUKL

0500261

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

80MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

84 I
80MG TBL FLM 84 I

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • FEBUXOSTAT, 80 MGFEBUXOSTATUMFEBUXOSTAT
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • SODNÁ SŮL KROSKARMELOSY (PL) CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUMCROSCARMELLOSE SODIUM
 • HYDRÁT KOLOIDNÍHO OXIDU KŘEMIČITÉHO (PL) SILICA COLLOIDALIS HYDRICASILICA, COLLOIDAL HYDRATED
 • POLYVINYLALKOHOL (PL) ALCOHOL POLYVINYLICUSPOLY(VINYL ALCOHOL)
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • MAKROGOL 3350 (PL) MACROGOLUM 3350MACROGOL 3350
 • MASTEK (PL) TALCUMTALC
 • ŽLUTÝ OXID ŽELEZITÝ (PL) FERRI OXIDUM FLAVUMIRON OXIDE YELLOW

Seznam léčivých látek

 • FEBUXOSTATFEBUXOSTATUMFEBUXOSTAT

Indikační skupina

Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica / #29

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • FEBUXOSTATM04AA03FEBUXOSTAT
 • LÉČIVA POTLAČUJÍCÍ TVORBU KYSELINY MOČOVÉM04AAPREPARATIONS INHIBITING URIC ACID PRODUCTION
 • LÉČIVA K TERAPII DNYM04AANTIGOUT PREPARATIONS
 • LÉČIVA K TERAPII DNYM04ANTIGOUT PREPARATIONS
 • MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉMMMUSCULO-SKELETAL SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

84

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg - LUCEMBURSKOLUXEMBOURG

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Název společnosti

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Webové stránky

http://www.berlin-chemie.cz

E-mail

office@berlin-chemie.cz

Telefon

267199331