Aclasta, 5mg, 5x100ml infuzní roztok

Název

ACLASTA

Identifikační kódy

Kód SUKL

0029680

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

5MG

Léková forma

Infuzní roztokINF SOLSolutio infundibilisSolution for infusion

Cesta podání

Intravenózní podáníIVNUsus intravenosusIntravenous use

Velikost balení

5X100ML
5MG INF SOL 5X100ML

Vnitřní obal

Lahev (Lahvička) / LAGBottle

Složení

 • MONOHYDRÁT KYSELINY ZOLEDRONOVÉ, QSACIDUM ZOLEDRONICUM MONOHYDRICUMZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE
 • - což odpovídá:
 • KYSELINA ZOLEDRONOVÁ, 0,05 MGACIDUM ZOLEDRONICUMZOLEDRONIC ACID
 • MANNITOL (PL) MANNITOLUMMANNITOL
 • DIHYDRÁT NATRIUM-CITRÁTU (PL) NATRII CITRAS DIHYDRICUSSODIUM CITRATE DIHYDRATE
 • VODA PRO INJEKCI, 1 MLAQUA PRO INIECTIONEWATER FOR INJECTIONS

Seznam léčivých látek

 • MONOHYDRÁT KYSELINY ZOLEDRONOVÉACIDUM ZOLEDRONICUM MONOHYDRICUMZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE

Indikační skupina

Varia / #87

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • KYSELINA ZOLEDRONOVÁM05BA08ZOLEDRONIC ACID
 • BISFOSFONÁTYM05BABISPHOSPHONATES
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ STAVBU A MINERALIZACI KOSTIM05BDRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION
 • LÉČIVA K TERAPII NEMOCÍ KOSTÍM05DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES
 • MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉMMMUSCULO-SKELETAL SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

6,25

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Doping

Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited, Dublin - IRSKOIRELAND

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Není k dispozici