Adrovance, 70mg/5600iu, 4 tablety

Název

ADROVANCE

Identifikační kódy

Kód SUKL

0029660

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

70MG/5600IU

Léková forma

TabletaTBL NOBTabulettaTablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

4
70MG/5600IU TBL NOB 4

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • TRIHYDRÁT NATRIUM-ALENDRONÁTU, QSNATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUSSODIUM ALENDRONATE TRIHYDRATE
 • - což odpovídá:
 • KYSELINA ALENDRONOVÁ, 70 MGACIDUM ALENDRONICUMALENDRONIC ACID
 • CHOLEKALCIFEROL, 0,14 MGCOLECALCIFEROLUMCHOLECALCIFEROL
 • - což odpovídá:
 • CHOLEKALCIFEROL, 5600 IUCOLECALCIFEROLUMCHOLECALCIFEROL
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • LAKTOSA (PL) LACTOSUMLACTOSE
 • TRIACYLGLYCEROLY SE STŘEDNÍM ŘETĚZCEM (PL) TRIGLYCERIDA MEDIATRIGLYCERIDES, MEDIUM-CHAIN
 • ŽELATINA (PL) GELATINAGELATIN
 • SODNÁ SŮL KROSKARMELOSY (PL) CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUMCROSCARMELLOSE SODIUM
 • SACHAROSA (PL) SACCHAROSUMSUCROSE
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • BUTYLHYDROXYTOLUEN (PL) BUTYLHYDROXYTOLUENUMBUTYLHYDROXYTOLUENE
 • MODIFIKOVANÝ KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUM MODIFICATUMMODIFIED MAIZE STARCH
 • HLINITOKŘEMIČITAN SODNÝ (PL) ALUMINII NATRII SILICASALUMINIUM SODIUM SILICATE

Seznam léčivých látek

 • CHOLEKALCIFEROLCOLECALCIFEROLUMCHOLECALCIFEROL
 • TRIHYDRÁT NATRIUM-ALENDRONÁTUNATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUSSODIUM ALENDRONATE TRIHYDRATE

Indikační skupina

Varia / #87

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • KYSELINA ALENDRONOVÁ A CHOLEKALCIFEROLM05BB03ALENDRONIC ACID AND COLECALCIFEROL
 • BISFOSFONÁTY, KOMBINACEM05BBBISPHOSPHONATES, COMBINATIONS
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ STAVBU A MINERALIZACI KOSTIM05BDRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION
 • LÉČIVA K TERAPII NEMOCÍ KOSTÍM05DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES
 • MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉMMMUSCULO-SKELETAL SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

28

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem - NIZOZEMSKONETHERLANDS

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Název společnosti

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Webové stránky

https://www.msd.cz/cs/human-health/product-information.xhtml

E-mail

dpoc_czechslovak@merck.com

Telefon

+420 233 010 111