Abilify, 30mg, 98×1 tableta

Název

ABILIFY

Identifikační kódy

Kód SUKL

0028175

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

30MG

Léková forma

TabletaTBL NOBTabulettaTablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

98X1
30MG TBL NOB 98X1

Vnitřní obal

Jednodávkový blistr / BLJUnit-dose blister

Složení

 • ARIPIPRAZOL, 30 MGARIPIPRAZOLUMARIPIPRAZOLE
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • - což odpovídá:
 • LAKTOSA, 186,54 MGLACTOSUMLACTOSE
 • KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUMMAIZE STARCH
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • HYPROLOSA (PL) HYPROLOSUMHYPROLOSE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • ČERVENÝ OXID ŽELEZITÝ (PL) FERRI OXIDUM RUBRUMIRON OXIDE RED

Seznam léčivých látek

 • ARIPIPRAZOLARIPIPRAZOLUMARIPIPRAZOLE

Indikační skupina

Antipsychotica (neuroleptica) / #68

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • ARIPIPRAZOLN05AX12ARIPIPRAZOLE
 • JINÁ ANTIPSYCHOTIKAN05AXOTHER ANTIPSYCHOTICS
 • ANTIPSYCHOTIKA, NEUROLEPTIKAN05AANTIPSYCHOTICS
 • PSYCHOLEPTIKAN05PSYCHOLEPTICS
 • NERVOVÝ SYSTÉMNNERVOUS SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

196

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Amsterdam - NIZOZEMSKONETHERLANDS

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Název společnosti

Není k dispozici

Webové stránky

Není k dispozici

E-mail

Není k dispozici

Telefon

Není k dispozici