Aerius, 5mg, 20 potahovaných tablet

Název

AERIUS

Identifikační kódy

Kód SUKL

0026327

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

5MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

20
5MG TBL FLM 20

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • DESLORATADIN, 5 MGDESLORATADINUMDESLORATADINE
 • DIHYDRÁT HYDROGENFOSFOREČNANU VÁPENATÉHO (PL) CALCII HYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUSCALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUMMAIZE STARCH
 • MASTEK (PL) TALCUMTALC
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • MAKROGOL 400 (PL) MACROGOLUM 400MACROGOL 400
 • INDIGOKARMÍN (PL) INDIGOCARMINUMINDIGO CARMINE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • MAKROGOL 400 (PL) MACROGOLUM 400MACROGOL 400
 • KARNAUBSKÝ VOSK (PL) CERA CARNAUBACARNAUBA WAX
 • BÍLÝ VOSK (PL) CERA ALBABEESWAX, WHITE

Seznam léčivých látek

 • DESLORATADINDESLORATADINUMDESLORATADINE

Indikační skupina

Antihistaminica, histamin / #24

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • DESLORATADINR06AX27DESLORATADINE
 • JINÁ ANTIHISTAMINIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIR06AXOTHER ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE
 • ANTIHISTAMINIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIR06AANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE
 • ANTIHISTAMINIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIR06ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE
 • RESPIRAČNÍ SYSTÉMRRESPIRATORY SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

20

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem - NIZOZEMSKONETHERLANDS

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Název společnosti

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Webové stránky

https://www.msd.cz/cs/human-health/product-information.xhtml

E-mail

dpoc_czechslovak@merck.com

Telefon

+420 233 010 111