Aciclovir aurovitas, 400mg, 10 tablet

Název

ACICLOVIR AUROVITAS

Identifikační kódy

Kód SUKL

0243517

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

400MG

Léková forma

TabletaTBL NOBTabulettaTablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

10
400MG TBL NOB 10

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • ACIKLOVIR, 400 MGACICLOVIRUMACICLOVIR
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA 101 (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM 101CELLULOSE MICROCRYSTALLINE 101
 • SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLŠKROBU (TYP A) (PL) CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM ASODIUM STARCH GLYCOLATE (TYPE A)
 • POVIDON K30 (PL) POVIDONUM K30POVIDONE K30
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE

Seznam léčivých látek

 • ACIKLOVIRACICLOVIRUMACICLOVIR

Indikační skupina

Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) / #42

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • ACIKLOVIRJ05AB01ACICLOVIR
 • NUKLEOSIDY A NUKLEOTIDY, KROMĚ INHIBITORŮ REVERZNÍ TRANSKRIPTASYJ05ABNUCLEOSIDES AND NUCLEOTIDES EXCL. REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS
 • PŘÍMO PŮSOBÍCÍ ANTIVIROTIKAJ05ADIRECT ACTING ANTIVIRALS
 • ANTIVIROTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJ05ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
 • ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

1

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o., Praha - ČESKÁ REPUBLIKACZECH REPUBLIC

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Informační servis držitele

Není k dispozici

Výrobci

APL Swift Services (Malta) Ltd., Birzebbugia - MALTAMALTA

ARROW GÉNÉRIQUIES, LYON - FRANCIEFRANCE

Generis Farmaceutica, S.A., Amadora - PORTUGALSKOPORTUGAL