Abacavir/lamivudine accord, 600mg/300mg, 30 potahovaných tablet

Název

ABACAVIR/LAMIVUDINE ACCORD

Identifikační kódy

Kód SUKL

0242708

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

600MG/300MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

30
600MG/300MG TBL FLM 30

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • ABAKAVIR, 600 MGABACAVIRUMABACAVIR
 • LAMIVUDIN, 300 MGLAMIVUDINUMLAMIVUDINE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA 102 (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM 102CELLULOSE MICROCRYSTALLINE 102
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA 200 XLM (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM 200 XLMCELLULOSE MICROCRYSTALLINE 200 XLM
 • SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLŠKROBU (TYP A) (PL) CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM ASODIUM STARCH GLYCOLATE (TYPE A)
 • POVIDON K90 (PL) POVIDONUM K90POVIDONE K 90
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • MAKROGOL 400 (PL) MACROGOLUM 400MACROGOL 400
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • HLINITÝ LAK ORANŽOVÉ ŽLUTI (PL) FLAVI ORANGEATI LACCA ALUMINICAYELLOW ORANGES ALUMINIUM LAKE

Seznam léčivých látek

 • LAMIVUDINLAMIVUDINUMLAMIVUDINE
 • ABAKAVIRABACAVIRUMABACAVIR

Indikační skupina

Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) / #42

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • LAMIVUDIN A ABAKAVIRJ05AR02LAMIVUDINE AND ABACAVIR
 • ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ INFEKCE HIV, KOMBINACEJ05ARANTIVIRALS FOR TREATMENT OF HIV INFECTIONS, COMBINATIONS
 • PŘÍMO PŮSOBÍCÍ ANTIVIROTIKAJ05ADIRECT ACTING ANTIVIRALS
 • ANTIVIROTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJ05ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
 • ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

30

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

30 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava - POLSKOPOLAND

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Informační servis držitele

Název společnosti

Není k dispozici

Webové stránky

Není k dispozici

E-mail

lnovakova.reg@seznam.cz

Telefon

+420 724 926 264

Výrobci

Remedica Ltd.,Limassol - KYPRCYPRUS