Abakavir/lamivudin mylan pharma, 600mg/300mg, 90 potahovaných tablet

Název

ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA

Identifikační kódy

Kód SUKL

0232140

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

600MG/300MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

90
600MG/300MG TBL FLM 90

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

Není uvedeno

Seznam léčivých látek

Není uvedeno

Indikační skupina

Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) / #42

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

  • LAMIVUDIN A ABAKAVIRJ05AR02LAMIVUDINE AND ABACAVIR
  • ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ INFEKCE HIV, KOMBINACEJ05ARANTIVIRALS FOR TREATMENT OF HIV INFECTIONS, COMBINATIONS
  • PŘÍMO PŮSOBÍCÍ ANTIVIROTIKAJ05ADIRECT ACTING ANTIVIRALS
  • ANTIVIROTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJ05ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
  • ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

90

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited, Dublin - IRSKOIRELAND

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Informační servis držitele

Název společnosti

Není k dispozici

Webové stránky

Není k dispozici

E-mail

Není k dispozici

Telefon

Není k dispozici