Abakavir/lamivudin mylan pharma, 600mg/300mg, 30 potahovaných tablet

Název

ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA

Identifikační kódy

Kód SUKL

0232139

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

600MG/300MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

30
600MG/300MG TBL FLM 30

Vnitřní obal

Obal na tablety / TBCTablet container

Složení

 • ABAKAVIR-SULFÁT, 702,78 MGABACAVIRI SULFASABACAVIR SULFATE
 • - což odpovídá:
 • ABAKAVIR, 600 MGABACAVIRUMABACAVIR
 • LAMIVUDIN, 300 MGLAMIVUDINUMLAMIVUDINE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • KROSPOVIDON TYP B (PL) CROSPOVIDONUM TYPUS BCROSPOVIDONE TYPE B
 • KROSPOVIDON TYP A (PL) CROSPOVIDONUM TYPUS ACROSPOVIDONE TYPE A
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • SILICIFIKOVANÁ MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM SILICIFICATUMSILICIFIED MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • MASTEK (PL) TALCUMTALC
 • POTAHOVÁ SOUSTAVA OPADRY 13B58894 BÍLÁ (PL) ALBUM OPADRY 13B58894OPADRY 13B58894 (WHITE)

Seznam léčivých látek

 • LAMIVUDINLAMIVUDINUMLAMIVUDINE
 • ABAKAVIR-SULFÁTABACAVIRI SULFASABACAVIR SULFATE

Indikační skupina

Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) / #42

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • LAMIVUDIN A ABAKAVIRJ05AR02LAMIVUDINE AND ABACAVIR
 • ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ INFEKCE HIV, KOMBINACEJ05ARANTIVIRALS FOR TREATMENT OF HIV INFECTIONS, COMBINATIONS
 • PŘÍMO PŮSOBÍCÍ ANTIVIROTIKAJ05ADIRECT ACTING ANTIVIRALS
 • ANTIVIROTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJ05ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
 • ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

30

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited, Dublin - IRSKOIRELAND

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Informační servis držitele

Název společnosti

Není k dispozici

Webové stránky

Není k dispozici

E-mail

Není k dispozici

Telefon

Není k dispozici

Výrobci

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Dublin - IRSKOIRELAND

Mylan Hungary Kft., Komarom - MAĎARSKOHUNGARY