Cinacalcet aristo, 30mg, 28 potahovaných tablet

Název

CINACALCET ARISTO

Identifikační kódy

Kód SUKL

0228569

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

30MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

28
30MG TBL FLM 28

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • CINAKALCET-HYDROCHLORID, 33 MGCINACALCETI HYDROCHLORIDUMCINACALCET HYDROCHLORIDE
 • - což odpovídá:
 • CINAKALCET, 30 MGCINACALCETUMCINACALCET
 • PŘEDBOBTNALÝ KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUM PREGELIFICATUMPREGELATINISED MAIZE STARCH
 • KROSPOVIDON (PL) CROSPOVIDONUMCROSPOVIDONE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • NATRIUM-STEARYL-FUMARÁT (PL) NATRII STEARYLIS FUMARASSODIUM STEARYL FUMARATE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • TRIACETIN (PL) TRIACETINUMTRIACETIN
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • MAKROGOL (PL) MACROGOLUMMACROGOL

Seznam léčivých látek

 • CINAKALCET-HYDROCHLORIDCINACALCETI HYDROCHLORIDUMCINACALCET HYDROCHLORIDE

Indikační skupina

Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) / #56

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • CINAKALCETH05BX01CINACALCET
 • JINÉ ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYH05BXOTHER ANTI-PARATHYROID AGENTS
 • ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYH05BANTI-PARATHYROID AGENTS
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HOMEOSTÁZU VÁPNÍKUH05CALCIUM HOMEOSTASIS
 • SYSTÉMOVÁ HORMONÁLNÍ LÉČIVA KROMĚ POHLAVNÍCH HORMONŮ A INSULINŮHSYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

14

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

30 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Aristo Pharma GmbH, Berlin - NĚMECKOGERMANY

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Informační servis držitele

Není k dispozici

Výrobci

Aristo Pharma GmbH, Berlin - NĚMECKOGERMANY