Cinacalcet aurovitas, 90mg, 50 potahovaných tablet

Název

CINACALCET AUROVITAS

Identifikační kódy

Kód SUKL

0228090

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

90MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

50
90MG TBL FLM 50

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • CINAKALCET-HYDROCHLORID, 99,19 MGCINACALCETI HYDROCHLORIDUMCINACALCET HYDROCHLORIDE
 • - což odpovídá:
 • CINAKALCET, 90 MGCINACALCETUMCINACALCET
 • PŘEDBOBTNALÝ KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUM PREGELIFICATUMPREGELATINISED MAIZE STARCH
 • KROSPOVIDON TYP A (PL) CROSPOVIDONUM TYPUS ACROSPOVIDONE TYPE A
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA 102 (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM 102CELLULOSE MICROCRYSTALLINE 102
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • NATRIUM-STEARYL-FUMARÁT (PL) NATRII STEARYLIS FUMARASSODIUM STEARYL FUMARATE
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • HYPROMELOSA 2910/15 (PL) HYPROMELLOSUM 2910/15HYPROMELLOSE 2910/15
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • TRIACETIN (PL) TRIACETINUMTRIACETIN
 • ŽLUTÝ OXID ŽELEZITÝ (PL) FERRI OXIDUM FLAVUMIRON OXIDE YELLOW
 • INDIGOKARMÍN (PL) INDIGOCARMINUMINDIGO CARMINE
 • HYPROMELOSA 2910/5 (PL) HYPROMELLOSUM 2910/5HYPROMELLOSE 2910/5
 • MAKROGOL 6000 (PL) MACROGOLUM 6000MACROGOL 6000
 • MAKROGOL 400 (PL) MACROGOLUM 400MACROGOL 400

Seznam léčivých látek

 • CINAKALCET-HYDROCHLORIDCINACALCETI HYDROCHLORIDUMCINACALCET HYDROCHLORIDE

Indikační skupina

Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) / #56

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • CINAKALCETH05BX01CINACALCET
 • JINÉ ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYH05BXOTHER ANTI-PARATHYROID AGENTS
 • ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYH05BANTI-PARATHYROID AGENTS
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HOMEOSTÁZU VÁPNÍKUH05CALCIUM HOMEOSTASIS
 • SYSTÉMOVÁ HORMONÁLNÍ LÉČIVA KROMĚ POHLAVNÍCH HORMONŮ A INSULINŮHSYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

75

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., Warszawa - POLSKOPOLAND

Aktuální držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o., Praha - ČESKÁ REPUBLIKACZECH REPUBLIC

Stav registrace

přípravek po provedené změně může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace

Platnost registrace

do 30. 04. 2022

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Uvádění na trh

do 30. 04. 2020

Informační servis držitele

Není k dispozici

Výrobci

APL Swift Services (Malta) Ltd., Birzebbugia - MALTAMALTA

ARROW GÉNÉRIQUIES, LYON - FRANCIEFRANCE

Generis Farmaceutica, S.A., Amadora - PORTUGALSKOPORTUGAL