Acebutolol aurovitas, 400mg, 28 potahovaných tablet

Název

ACEBUTOLOL AUROVITAS

Identifikační kódy

Kód SUKL

0220432

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

400MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

28
400MG TBL FLM 28

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • ACEBUTOLOL-HYDROCHLORID, 443,4 MGACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUMACEBUTOLOL HYDROCHLORIDE
 • - což odpovídá:
 • ACEBUTOLOL, 400 MGACEBUTOLOLUMACEBUTOLOL
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUMMAIZE STARCH
 • POVIDON 40 (PL) POVIDONUM 40POVIDONE 40
 • MASTEK (PL) TALCUMTALC
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • HYPROMELOSA 2910/6 (PL) HYPROMELLOSUM 2910/6HYPROMELLOSE 2910/6
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • MAKROGOL (PL) MACROGOLUMMACROGOL

Seznam léčivých látek

 • ACEBUTOLOL-HYDROCHLORIDACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUMACEBUTOLOL HYDROCHLORIDE

Indikační skupina

Hypotensiva / #58

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • ACEBUTOLOLC07AB04ACEBUTOLOL
 • BETA-BLOKÁTORY SELEKTIVNÍC07ABBETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE
 • BETA-BLOKÁTORYC07ABETA BLOCKING AGENTS
 • BETA-BLOKÁTORYC07BETA BLOCKING AGENTS
 • KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉMCCARDIOVASCULAR SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

28

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Doping

Beta-blokátory (zakázány pouze při soutěži v určitých sportech). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/)

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., Warszawa - POLSKOPOLAND

Aktuální držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o., Praha - ČESKÁ REPUBLIKACZECH REPUBLIC

Stav registrace

přípravek po provedené změně může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace

Platnost registrace

do 30. 04. 2022

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Uvádění na trh

do 30. 04. 2020

Informační servis držitele

Není k dispozici

Výrobci

APL Swift Services (Malta) Ltd., Birzebbugia - MALTAMALTA

Generis Farmaceutica, S.A., Amadora - PORTUGALSKOPORTUGAL

Milpharm Limited, South Ruislip - VELKÁ BRITÁNIEGREAT BRITAIN