Abacavir/lamivudine teva, 600mg/300mg, 30 potahovaných tablet

Název

ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA

Registrovaný název

ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG

Identifikační kódy

Kód SUKL

0215094

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

600MG/300MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

30
600MG/300MG TBL FLM 30

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • ABAKAVIR, 600 MGABACAVIRUMABACAVIR
 • LAMIVUDIN, 300 MGLAMIVUDINUMLAMIVUDINE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • HYPROLOSA (PL) HYPROLOSUMHYPROLOSE
 • SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLŠKROBU (TYP A) (PL) CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM ASODIUM STARCH GLYCOLATE (TYPE A)
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • MAKROGOL 4000 (PL) MACROGOLUM 4000MACROGOL 4000
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • POLYSORBÁT 80 (PL) POLYSORBATUM 80POLYSORBATE 80
 • ŽLUTÝ OXID ŽELEZITÝ (PL) FERRI OXIDUM FLAVUMIRON OXIDE YELLOW
 • ČERVENÝ OXID ŽELEZITÝ (PL) FERRI OXIDUM RUBRUMIRON OXIDE RED

Seznam léčivých látek

 • LAMIVUDINLAMIVUDINUMLAMIVUDINE
 • ABAKAVIRABACAVIRUMABACAVIR

Indikační skupina

Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) / #42

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • LAMIVUDIN A ABAKAVIRJ05AR02LAMIVUDINE AND ABACAVIR
 • ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ INFEKCE HIV, KOMBINACEJ05ARANTIVIRALS FOR TREATMENT OF HIV INFECTIONS, COMBINATIONS
 • PŘÍMO PŮSOBÍCÍ ANTIVIROTIKAJ05ADIRECT ACTING ANTIVIRALS
 • ANTIVIROTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJ05ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
 • ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

30

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek byl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha - ČESKÁ REPUBLIKACZECH REPUBLIC

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Informační servis držitele

Název společnosti

Teva Pharmaceuticals s.r.o.

Webové stránky

http://www.teva.cz

E-mail

vois@teva.cz

Telefon

251007111

Výrobci

Merckle GmbH, Ulm - NĚMECKOGERMANY

Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb - CHORVATSKOCROATIA

Teva Pharma B.V., Haarlem - NIZOZEMSKONETHERLANDS