Adacel, 10×0,5ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Název

ADACEL

Identifikační kódy

Kód SUKL

0211811

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Léková forma

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačceINJ SUS ISPSuspensio iniectabilis in syringa praeimpletaSuspension for injection in pre-filled syringe

Cesta podání

Intramuskulární podáníIMSUsus intramuscularisIntramuscular use

Velikost balení

10X0,5ML
INJ SUS ISP 10X0,5ML

Vnitřní obal

Předplněná injekční stříkačka / ISPPre-filled syringe

Složení

 • DIFTERICKÝ TOXOID, 2 IUDIPHTHERIAE ANATOXINUMDIPHTHERIA TOXOID
 • TOXOID TETANU, 20 IUTETANI ANATOXINUMTETANUS TOXOID
 • TOXOID DÁVIVÉHO KAŠLE, 2,5 MCGPERTUSSIS ANATOXINUMPERTUSSIS TOXOID
 • FILAMENTÓZNÍ HEMAGLUTININ DÁVIVÉHO KAŠLE, 5 MCGPERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUMPERTUSSIS FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ
 • PERTAKTIN, 3 MCGPERTACTINUMPERTACTIN
 • FIMBRIE TYP 2 A 3, 5 MCGFIMBRIAE TYPI 2 ET 3FIMBRIAE TYPE 2 AND 3
 • FOSFOREČNAN HLINITÝ, 1,5 MGALUMINII PHOSPHASALUMINIUM PHOSPHATE
 • - což odpovídá:
 • HLINÍK (PL) ALUMINIUMALUMINIUM
 • FENOXYETHANOL (PL) PHENOXYETHANOLUMPHENOXYETHANOL
 • VODA PRO INJEKCI, 0,5 MLAQUA PRO INIECTIONEWATER FOR INJECTIONS

Seznam léčivých látek

 • DIFTERICKÝ TOXOIDDIPHTHERIAE ANATOXINUMDIPHTHERIA TOXOID
 • TOXOID TETANUTETANI ANATOXINUMTETANUS TOXOID
 • TOXOID DÁVIVÉHO KAŠLEPERTUSSIS ANATOXINUMPERTUSSIS TOXOID
 • FILAMENTÓZNÍ HEMAGLUTININ DÁVIVÉHO KAŠLEPERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUMPERTUSSIS FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ
 • PERTAKTINPERTACTINUMPERTACTIN
 • FIMBRIE TYP 2 A 3FIMBRIAE TYPI 2 ET 3FIMBRIAE TYPE 2 AND 3

Indikační skupina

Immunopraeparata / #59

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • PERTUSE, PURIFIKOVANÝ ANTIGEN, KOMBINACE S TOXOIDYJ07AJ52PERTUSSIS, PURIFIED ANTIGEN, COMBINATIONS WITH TOXOIDS
 • VAKCÍNY PROTI PERTUSIJ07AJPERTUSSIS VACCINES
 • BAKTERIÁLNÍ VAKCÍNYJ07ABACTERIAL VACCINES
 • VAKCÍNYJ07VACCINES
 • ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

Povinné hlášení

Podléhá povinnému hlášení (povinnost předkládat Ústavu před propuštěním na trh vzorky každé šarže přípravku k přezkoušení, § 32 odst. 4 písm.a) zákona o léčivech

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

Není uvedeno

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

36 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Sanofi Pasteur, Lyon - FRANCIEFRANCE

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Informační servis držitele

Název společnosti

sanofi-aventis, s.r.o.

Webové stránky

www.sanofi.cz

E-mail

cz-info@sanofi.com

Telefon

+420 233 086 111

Výrobci

Sanofi Pasteur, Lyon - FRANCIEFRANCE

Sanofi-Aventis Zrt., Budapešť - MAĎARSKOHUNGARY