Abasaglar, 100u/ml, 5x3ml injekční roztok

Název

ABASAGLAR

Identifikační kódy

Kód SUKL

0210166

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

100U/ML

Léková forma

Injekční roztokINJ SOLSolutio iniectabilisSolution for injection

Cesta podání

Subkutánní podáníSDRUsus subcutaneusSubcutaneous use

Velikost balení

5X3ML
100U/ML INJ SOL 5X3ML

Vnitřní obal

ZVL

Složení

 • INSULIN-GLARGIN, 100 UINSULINUM GLARGINUMINSULIN GLARGINE
 • - což odpovídá:
 • INSULIN-GLARGIN, 3,64 MGINSULINUM GLARGINUMINSULIN GLARGINE
 • OXID ZINEČNATÝ (PL) ZINCI OXIDUMZINC OXIDE
 • METAKRESOL (PL) METACRESOLUMMETACRESOL
 • GLYCEROL (PL) GLYCEROLUMGLYCEROL
 • KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (PL) ACIDUM HYDROCHLORICUMHYDROCHLORIC ACID
 • ROZTOK HYDROXIDU SODNÉHO (PL) NATRII HYDROXIDI SOLUTIOSODIUM HYDROXIDE SOLUTION
 • VODA PRO INJEKCI, 1 MLAQUA PRO INIECTIONEWATER FOR INJECTIONS

Seznam léčivých látek

 • INSULIN-GLARGININSULINUM GLARGINUMINSULIN GLARGINE

Indikační skupina

Antidiabetica (včetně insulinu) / #18

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • INSULIN GLARGINA10AE04INSULIN GLARGINE
 • INSULINY A ANALOGA DLOUZE PŮSOBÍCÍ, K INJEKČNÍ APLIKACIA10AEINSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, LONG-ACTING
 • INSULINY A ANALOGAA10AINSULINS AND ANALOGUES
 • LÉČIVA K TERAPII DIABETUA10DRUGS USED IN DIABETES
 • TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUSAALIMENTARY TRACT AND METABOLISM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

37,5

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Doping

Antagonisté a modulátory hormonů (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Označení látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem podle nařízení vlády 454/2009 Sb.

Hormony a příbuzné látky

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Eli Lilly Nederland B.V., Utrecht - NIZOZEMSKONETHERLANDS

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Název společnosti

Eli Lilly ČR,s.r.o.

Webové stránky

http://www.lilly.cz

E-mail

medinfo_cz@lilly.com

Telefon

234664111