Cinacalcet mylan, 30mg, 30×1 potahovaná tableta

Název

CINACALCET MYLAN

Identifikační kódy

Kód SUKL

0209004

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

30MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

30X1
30MG TBL FLM 30X1

Vnitřní obal

Jednodávkový blistr / BLJUnit-dose blister

Složení

 • CINAKALCET-HYDROCHLORID, QSCINACALCETI HYDROCHLORIDUMCINACALCET HYDROCHLORIDE
 • - což odpovídá:
 • CINAKALCET, 30 MGCINACALCETUMCINACALCET
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • POVIDON (PL) POVIDONUMPOVIDONE
 • KROSPOVIDON (PL) CROSPOVIDONUMCROSPOVIDONE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • TRIACETIN (PL) TRIACETINUMTRIACETIN
 • HLINITÝ LAK INDIGOKARMÍNU (PL) INDIGOCARMINI LACCA ALUMINICAINDIGO CARMINE ALUMINIUM LAKE
 • ŽLUTÝ OXID ŽELEZITÝ (PL) FERRI OXIDUM FLAVUMIRON OXIDE YELLOW

Seznam léčivých látek

 • CINAKALCET-HYDROCHLORIDCINACALCETI HYDROCHLORIDUMCINACALCET HYDROCHLORIDE

Indikační skupina

Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) / #56

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • CINAKALCETH05BX01CINACALCET
 • JINÉ ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYH05BXOTHER ANTI-PARATHYROID AGENTS
 • ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYH05BANTI-PARATHYROID AGENTS
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HOMEOSTÁZU VÁPNÍKUH05CALCIUM HOMEOSTASIS
 • SYSTÉMOVÁ HORMONÁLNÍ LÉČIVA KROMĚ POHLAVNÍCH HORMONŮ A INSULINŮHSYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

15

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan S.A.S., Saint-Priest - FRANCIEFRANCE

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Název společnosti

MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.

Webové stránky

http://www.mylancz.cz/cs-cz/produkty

E-mail

officecz@mylan.com

Telefon

+420 222 004 400