Biltricide, 600mg, 6 potahovaných tablet

Název

BILTRICIDE

Identifikační kódy

Kód SUKL

0207633

Registrační číslo

Síla LP

600MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

6
600MG TBL FLM 6

Složení

 • PRAZIKVANTEL, 600 MGPRAZIQUANTELUMPRAZIQUANTEL
 • KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUMMAIZE STARCH
 • POVIDON 25 (PL) POVIDONUM 25POVIDONE 25
 • NATRIUM-LAURYL-SULFÁT (PL) NATRII LAURILSULFASSODIUM LAURILSULFATE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • MAKROGOL 400 (PL) MACROGOLUM 400MACROGOL 400
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS

Seznam léčivých látek

 • PRAZIKVANTELPRAZIQUANTELUMPRAZIQUANTEL

Indikační skupina

Anthelmintica / #10

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • PRAZIKVANTELP02BA01PRAZIQUANTEL
 • DERIVÁTY CHINOLINU A PŘÍBUZNÉ LÁTKYP02BAQUINOLINE DERIVATIVES AND RELATED SUBSTANCES
 • ANTITREMATODIKAP02BANTITREMATODALS
 • ANTHELMINTIKAP02ANTHELMINTICS
 • ANTIPARAZITIKA, INSEKTICIDY A REPELENTYPANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

1,2

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek byl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

36 měsíců

Registrace

Stav registrace

specifický léčebný program povolený MZČR na základě doporučení SÚKL

Informační servis držitele

Není k dispozici

Výrobci

BAYER Healthcare SAS, Loos - FRANCIEFRANCE