Afluria, 10×0,5ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Název

AFLURIA

Identifikační kódy

Kód SUKL

0207579

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Léková forma

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačceINJ SUS ISPSuspensio iniectabilis in syringa praeimpletaSuspension for injection in pre-filled syringe

Cesta podání

Subkutánní/intramuskulární podáníSDR/IMSUsus subcutaneus/intramuscularisSubcutaneous/intramucsular use

Velikost balení

10X0,5ML
INJ SUS ISP 10X0,5ML

Vnitřní obal

Předplněná injekční stříkačka / ISPPre-filled syringe

Složení

 • CHŘIPKOVÝ VIRUS A/MICHIGAN (H1N1) (ŠTĚPENÝ), QSINFLUENZAE VIRI A/MICHIGAN (H1N1) (FRAGMENTUM)INFLUENZA VIRUS A/MICHIGAN (H1N1) (SPLIT)
 • - což odpovídá:
 • HEMAGLUTININ, 15 MCGHAEMAGGLUTININUMHAEMAGGLUTININ
 • CHŘIPKOVÝ VIRUS A/HONG KONG (H3N2) (ŠTĚPENÝ), QSINFLUENZAE VIRI A/HONG KONG (H3N2) (FRAGMENTUM)INFLUENZA VIRUS A/HONG KONG (H3N2) (SPLIT)
 • - což odpovídá:
 • HEMAGLUTININ, 15 MCGHAEMAGGLUTININUMHAEMAGGLUTININ
 • CHŘIPKOVÝ VIRUS B/BRISBANE (ŠTĚPENÝ), QSINFLUENZAE VIRI B/BRISBANE (FRAGMENTUM)INFLUENZA VIRUS B/BRISBANE (SPLIT)
 • - což odpovídá:
 • HEMAGLUTININ, 15 MCGHAEMAGGLUTININUMHAEMAGGLUTININ
 • CHLORID SODNÝ (PL) NATRII CHLORIDUMSODIUM CHLORIDE
 • HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ (PL) NATRII HYDROGENOPHOSPHASDISODIUM PHOSPHATE
 • DIHYDRÁT DIHYDROGENFOSFOREČNANU SODNÉHO (PL) NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUSSODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE
 • CHLORID DRASELNÝ (PL) KALII CHLORIDUMPOTASSIUM CHLORIDE
 • DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ (PL) KALII DIHYDROGENOPHOSPHASPOTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE
 • CHLORID VÁPENATÝ (PL) CALCII CHLORIDUMCALCIUM CHLORIDE
 • VODA PRO INJEKCI, 0,5 MLAQUA PRO INIECTIONEWATER FOR INJECTIONS

Seznam léčivých látek

 • CHŘIPKOVÝ VIRUS B/BRISBANE (ŠTĚPENÝ)INFLUENZAE VIRI B/BRISBANE (FRAGMENTUM)INFLUENZA VIRUS B/BRISBANE (SPLIT)
 • CHŘIPKOVÝ VIRUS A/HONG KONG (H3N2) (ŠTĚPENÝ)INFLUENZAE VIRI A/HONG KONG (H3N2) (FRAGMENTUM)INFLUENZA VIRUS A/HONG KONG (H3N2) (SPLIT)
 • CHŘIPKOVÝ VIRUS A/MICHIGAN (H1N1) (ŠTĚPENÝ)INFLUENZAE VIRI A/MICHIGAN (H1N1) (FRAGMENTUM)INFLUENZA VIRUS A/MICHIGAN (H1N1) (SPLIT)

Indikační skupina

Immunopraeparata / #59

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • CHŘIPKA, INAKTIVOVANÁ VAKCÍNA, ŠTĚPENÝ VIRUS NEBO POVRCHOVÝ ANTIGENJ07BB02INFLUENZA, INACTIVATED, SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN
 • VAKCÍNY PROTI CHŘIPCEJ07BBINFLUENZA VACCINES
 • VIROVÉ VAKCÍNYJ07BVIRAL VACCINES
 • VAKCÍNYJ07VACCINES
 • ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

Povinné hlášení

Podléhá povinnému hlášení (povinnost předkládat Ústavu před propuštěním na trh vzorky každé šarže přípravku k přezkoušení, § 32 odst. 4 písm.a) zákona o léčivech

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

Není uvedeno

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

15 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Seqirus GmbH, Marburg - NĚMECKOGERMANY

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Informační servis držitele

Název společnosti

PharmAZet Group s.r.o.

Webové stránky

Není k dispozici

E-mail

info@pharmazet.com

Telefon

+420 774 559 969, +420 220 990 139

Výrobci

Seqirus GmbH, Marburg - NĚMECKOGERMANY