Abraxane, 5mg/ml, 1x250Mg prášek pro infuzní suspenzi

Název

ABRAXANE

Identifikační kódy

Kód SUKL

0194810

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

5MG/ML

Léková forma

Prášek pro infuzní suspenziINF PLV SUSPulvis pro suspensione infundibiliPowder for suspension for infusion

Cesta podání

Intravenózní podáníIVNUsus intravenosusIntravenous use

Velikost balení

1X250MG
5MG/ML INF PLV SUS 1X250MG

Vnitřní obal

Injekční lahvička / VIAVial

Složení

 • PAKLITAXEL, 250 MGPACLITAXELUMPACLITAXEL
 • ROZTOK LIDSKÉHO ALBUMINU (PL) ALBUMINI HUMANI SOLUTIOHUMAN ALBUMIN SOLUTION
 • - což odpovídá:
 • SODÍK, QSNATRIUMSODIUM
 • NATRIUM-OKTANOÁT, QSNATRII OCTANOASSODIUM CAPRYLATE
 • RACEMICKÝ ACETYLTRYPTOFAN, QSACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUMACETYLTRYPTOPHAN RACEMIC

Seznam léčivých látek

 • PAKLITAXELPACLITAXELUMPACLITAXEL

Indikační skupina

Cytostatica / #44

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • PAKLITAXELL01CD01PACLITAXEL
 • TAXANYL01CDTAXANES
 • ROSTLINNÉ ALKALOIDY A JINÁ PŘÍRODNÍ LÉČIVAL01CPLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS
 • CYTOSTATIKAL01ANTINEOPLASTIC AGENTS
 • CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVALANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

Není uvedeno

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Doping

Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Celgene Europe B.V., Utrecht - NIZOZEMSKONETHERLANDS

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Není k dispozici