Actelsar hct, 40mg/12,5mg, 28 II tableta

Název

ACTELSAR HCT

Identifikační kódy

Kód SUKL

0193910

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

40MG/12,5MG

Léková forma

TabletaTBL NOBTabulettaTablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

28 II
40MG/12,5MG TBL NOB 28 II

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • TELMISARTAN, 40 MGTELMISARTANUMTELMISARTAN
 • HYDROCHLOROTHIAZID, 12,5 MGHYDROCHLOROTHIAZIDUMHYDROCHLOROTHIAZIDE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • HYDROXID DRASELNÝ (PL) KALII HYDROXIDUMPOTASSIUM HYDROXIDE
 • MEGLUMIN (PL) MEGLUMINUMMEGLUMINE
 • POVIDON (PL) POVIDONUMPOVIDONE
 • SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLŠKROBU (TYP A) (PL) CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM ASODIUM STARCH GLYCOLATE (TYPE A)
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • MANNITOL (PL) MANNITOLUMMANNITOL

Seznam léčivých látek

 • HYDROCHLOROTHIAZIDHYDROCHLOROTHIAZIDUMHYDROCHLOROTHIAZIDE
 • TELMISARTANTELMISARTANUMTELMISARTAN

Indikační skupina

Hypotensiva / #58

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • TELMISARTAN A DIURETIKAC09DA07TELMISARTAN AND DIURETICS
 • BLOKÁTORY RECEPTORŮ PRO ANGOITENSIN II (ARBS) A DIURETIKAC09DAANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBS) AND DIURETICS
 • BLOKÁTORY RECEPTORŮ PRO ANGOITENSIN II (ARBS), KOMBINACEC09DANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBS), COMBINATIONS
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENZINOVÝ SYSTÉMC09AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM
 • KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉMCCARDIOVASCULAR SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

28

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Doping

Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur - ISLANDICELAND

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Název společnosti

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Webové stránky

http://www.teva.cz/

E-mail

vois@teva.cz

Telefon

+420 251 007 111