Adadut, 0,5mg, 10 měkkých tobolek

Název

ADADUT

Identifikační kódy

Kód SUKL

0173844

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

0,5MG

Léková forma

Měkká tobolkaCPS MOLCapsula mollisCapsule, soft

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

10
0,5MG CPS MOL 10

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • DUTASTERID, 0,5 MGDUTASTERIDUMDUTASTERIDE
 • PROPYLENGLYKOL-MONOOKTANOÁT (PL) PROPYLENGLYCOLI MONOOCTANOASPROPYLENE GLYCOL MONOOCTANOATE
 • BUTYLHYDROXYTOLUEN (PL) BUTYLHYDROXYTOLUENUMBUTYLHYDROXYTOLUENE
 • ŽELATINA (PL) GELATINAGELATIN
 • GLYCEROL (PL) GLYCEROLUMGLYCEROL
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • TRIACYLGLYCEROLY SE STŘEDNÍM ŘETĚZCEM (PL) TRIGLYCERIDA MEDIATRIGLYCERIDES, MEDIUM-CHAIN
 • SÓJOVÝ LECITHIN (PL) SOJAE LECITHINUMSOYA-BEAN LECITHIN

Seznam léčivých látek

 • DUTASTERIDDUTASTERIDUMDUTASTERIDE

Indikační skupina

Varia / #87

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • DUTASTERIDG04CB02DUTASTERIDE
 • INHIBITORY TESTOSTERON-5-ALFA REDUKTASYG04CBTESTOSTERONE-5-ALPHA REDUCTASE INHIBITORS
 • LÉČIVA K TERAPII BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATYG04CDRUGS USED IN BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY
 • UROLOGIKAG04UROLOGICALS
 • UROGENITÁLNÍ TRAKT A POHLAVNÍ HORMONYGGENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

10

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Sp. z o.o., Czosnów - POLSKOPOLAND

Aktuální držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Pharma S.A., Czosnów - POLSKOPOLAND

Stav registrace

přípravek po provedené změně může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace

Platnost registrace

do 31. 05. 2021

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Uvádění na trh

do 31. 05. 2019

Informační servis držitele

Název společnosti

Adamed Czech Republic s.r.o.

Webové stránky

http://adamed.com.pl/cz

E-mail

adamed.cz@adamed.com.pl

Telefon

+420 221 511 061

Výrobci

Adamed Pharma S.A., Czosnów - POLSKOPOLAND

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Graz - RAKOUSKOAUSTRIA

Laboratorios León Farma S.A., León - ŠPANĚLSKOSPAIN