Cinacalcet accord, 30mg, 14 potahovaných tablet

Název

CINACALCET ACCORD

Identifikační kódy

Kód SUKL

0168000

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

30MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

14
30MG TBL FLM 14

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • CINAKALCET-HYDROCHLORID, 33,06 MGCINACALCETI HYDROCHLORIDUMCINACALCET HYDROCHLORIDE
 • - což odpovídá:
 • CINAKALCET, 30 MGCINACALCETUMCINACALCET
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA 102 (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM 102CELLULOSE MICROCRYSTALLINE 102
 • PŘEDBOBTNALÝ KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUM PREGELIFICATUMPREGELATINISED MAIZE STARCH
 • KROSPOVIDON TYP A (PL) CROSPOVIDONUM TYPUS ACROSPOVIDONE TYPE A
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • MASTEK (PL) TALCUMTALC
 • HYPROMELOSA 2910/6 (PL) HYPROMELLOSUM 2910/6HYPROMELLOSE 2910/6
 • HYPROMELOSA 2910/3 (PL) HYPROMELLOSUM 2910/3HYPROMELLOSE 2910/3
 • OXID TITANIČITÝ (PL) TITANII DIOXIDUMTITANIUM DIOXIDE
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • TRIACETIN (PL) TRIACETINUMTRIACETIN
 • ŽLUTÝ OXID ŽELEZITÝ (PL) FERRI OXIDUM FLAVUMIRON OXIDE YELLOW
 • INDIGOKARMÍN (PL) INDIGOCARMINUMINDIGO CARMINE

Seznam léčivých látek

 • CINAKALCET-HYDROCHLORIDCINACALCETI HYDROCHLORIDUMCINACALCET HYDROCHLORIDE

Indikační skupina

Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) / #56

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • CINAKALCETH05BX01CINACALCET
 • JINÉ ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYH05BXOTHER ANTI-PARATHYROID AGENTS
 • ANTIPARATYREOIDÁLNÍ LÁTKYH05BANTI-PARATHYROID AGENTS
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HOMEOSTÁZU VÁPNÍKUH05CALCIUM HOMEOSTASIS
 • SYSTÉMOVÁ HORMONÁLNÍ LÉČIVA KROMĚ POHLAVNÍCH HORMONŮ A INSULINŮHSYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

7

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

36 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Limited, North Harrow - VELKÁ BRITÁNIEGREAT BRITAIN

Aktuální držitel rozhodnutí o registraci

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava - POLSKOPOLAND

Stav registrace

přípravek po provedené změně může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace

Platnost registrace

do 30. 09. 2022

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Uvádění na trh

do 30. 09. 2019

Informační servis držitele

Název společnosti

Není k dispozici

Webové stránky

Není k dispozici

E-mail

lnovakova.reg@seznam.cz

Telefon

+420 724 926 264

Výrobci

S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L, Sibiu - RUMUNSKOROMANIA

GE Pharmaceuticals Ltd, Botevgrad - BULHARSKOBULGARIA