Adepend, 50mg, 14 potahovaných tablet

Název

ADEPEND

Registrovaný název

ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Identifikační kódy

Kód SUKL

0160296

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

50MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

14
50MG TBL FLM 14

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • NALTREXON-HYDROCHLORID, 50 MGNALTREXONI HYDROCHLORIDUMNALTREXONE HYDROCHLORIDE
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • PRÁŠKOVÁ CELULOSA (PL) CELLULOSI PULVISCELLULOSE POWDER
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • KROSPOVIDON (PL) CROSPOVIDONUMCROSPOVIDONE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • POTAHOVÁ SOUSTAVA OPADRY II 31F27245 BÉŽOVÁ (PL) FUSCUM OPADRY II 31F27245OPADRY II 31F27245 (BEIGE)

Seznam léčivých látek

 • NALTREXON-HYDROCHLORIDNALTREXONI HYDROCHLORIDUMNALTREXONE HYDROCHLORIDE

Indikační skupina

Antidota,detoxicantia / #19

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • NALTREXONN07BB04NALTREXONE
 • LÉČIVA K TERAPII ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLUN07BBDRUGS USED IN ALCOHOL DEPENDENCE
 • LÉČIVA K TERAPII ZÁVISLOSTÍN07BDRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS
 • JINÁ LÉČIVA NERVOVÉHO SYSTÉMUN07OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS
 • NERVOVÝ SYSTÉMNNERVOUS SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

14

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

48 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH, Purkersdorf - RAKOUSKOAUSTRIA

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Informační servis držitele

Název společnosti

Amomed Pharma GmbH

Webové stránky

Není k dispozici

E-mail

j.lenz@amomed.com

Telefon

+420 702 135 635

Výrobci

Amomed Pharma GmbH, Vídeň - RAKOUSKOAUSTRIA

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Wolfratshausen - NĚMECKOGERMANY