Afinitor, 10mg, 30 tablet

Název

AFINITOR

Identifikační kódy

Kód SUKL

0149321

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

10MG

Léková forma

TabletaTBL NOBTabulettaTablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

30
10MG TBL NOB 30

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • EVEROLIMUS, 10 MGEVEROLIMUSUMEVEROLIMUS
 • BUTYLHYDROXYTOLUEN (PL) BUTYLHYDROXYTOLUENUMBUTYLHYDROXYTOLUENE
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • HYPROMELOSA (PL) HYPROMELLOSUMHYPROMELLOSE
 • KROSPOVIDON TYP A (PL) CROSPOVIDONUM TYPUS ACROSPOVIDONE TYPE A
 • LAKTOSA (PL) LACTOSUMLACTOSE

Seznam léčivých látek

 • EVEROLIMUSEVEROLIMUSUMEVEROLIMUS

Indikační skupina

Cytostatica / #44

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • EVEROLIMUSL01XE10EVEROLIMUS
 • INHIBITORY PROTEINKINASL01XEPROTEIN KINASE INHIBITORS
 • JINÁ CYTOSTATIKAL01XOTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS
 • CYTOSTATIKAL01ANTINEOPLASTIC AGENTS
 • CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVALANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

Není uvedeno

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek byl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

Neuvedeno

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited, Dublin - IRSKOIRELAND

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)

Informační servis držitele

Není k dispozici