Abakavir/lamivudin vale, 600mg/300mg, 30×1 potahovaná tableta

Název

ABAKAVIR/LAMIVUDIN VALE

Identifikační kódy

Kód SUKL

0134925

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

600MG/300MG

Léková forma

Potahovaná tabletaTBL FLMTabuletta filmo obductaFilm-coated tablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

30X1
600MG/300MG TBL FLM 30X1

Vnitřní obal

Jednodávkový blistr / BLJUnit-dose blister

Složení

 • ABAKAVIR-SULFÁT, 702,78 MGABACAVIRI SULFASABACAVIR SULFATE
 • - což odpovídá:
 • ABAKAVIR, 600 MGABACAVIRUMABACAVIR
 • LAMIVUDIN, 300 MGLAMIVUDINUMLAMIVUDINE
 • MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUMCELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
 • KROSPOVIDON TYP B (PL) CROSPOVIDONUM TYPUS BCROSPOVIDONE TYPE B
 • KROSPOVIDON TYP A (PL) CROSPOVIDONUM TYPUS ACROSPOVIDONE TYPE A
 • MAGNESIUM-STEARÁT (PL) MAGNESII STEARASMAGNESIUM STEARATE
 • SILICIFIKOVANÁ MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA (PL) CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM SILICIFICATUMSILICIFIED MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
 • KOLOIDNÍ BEZVODÝ OXID KŘEMIČITÝ (PL) SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICASILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS
 • MASTEK (PL) TALCUMTALC
 • POTAHOVÁ SOUSTAVA OPADRY 13B58894 BÍLÁ (PL) ALBUM OPADRY 13B58894OPADRY 13B58894 (WHITE)

Seznam léčivých látek

 • LAMIVUDINLAMIVUDINUMLAMIVUDINE
 • ABAKAVIR-SULFÁTABACAVIRI SULFASABACAVIR SULFATE

Indikační skupina

Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) / #42

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • LAMIVUDIN A ABAKAVIRJ05AR02LAMIVUDINE AND ABACAVIR
 • ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ INFEKCE HIV, KOMBINACEJ05ARANTIVIRALS FOR TREATMENT OF HIV INFECTIONS, COMBINATIONS
 • PŘÍMO PŮSOBÍCÍ ANTIVIROTIKAJ05ADIRECT ACTING ANTIVIRALS
 • ANTIVIROTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJ05ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
 • ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACIJANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

30

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Vale Pharmaceuticals Limited, Clonmel - IRSKOIRELAND

Aktuální držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited, Dublin - IRSKOIRELAND

Stav registrace

přípravek po provedené změně může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace

Platnost registrace

do 31. 12. 2021

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Uvádění na trh

do 31. 12. 2019

Informační servis držitele

Název společnosti

Není k dispozici

Webové stránky

Není k dispozici

E-mail

Není k dispozici

Telefon

Není k dispozici

Výrobci

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Dublin - IRSKOIRELAND

Mylan Hungary Kft., Komarom - MAĎARSKOHUNGARY