5-fluorouracil ebewe, 50mg/ml, 1x10ml I injekční roztok

Název

5-FLUOROURACIL EBEWE

Identifikační kódy

Kód SUKL

0012665

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

50MG/ML

Léková forma

Injekční roztokINJ SOLSolutio iniectabilisSolution for injection

Cesta podání

Intraarteriální/intrapleurální/intraperitoneální/intravenózní podáníIAR/IPL/IPT/IVNUsus intraarterialis/intrapleuralis/intraperitonealis/intravenosusIntraarterial/intrapleural/intraperitoneal/intravenous use

Velikost balení

1X10ML I
50MG/ML INJ SOL 1X10ML I

Vnitřní obal

Injekční lahvička / VIAVial

Složení

  • FLUORURACIL, 50 MGFLUOROURACILUMFLUOROURACIL
  • ROZTOK HYDROXIDU SODNÉHO (PL) NATRII HYDROXIDI SOLUTIOSODIUM HYDROXIDE SOLUTION
  • VODA PRO INJEKCI, 1 MLAQUA PRO INIECTIONEWATER FOR INJECTIONS

Seznam léčivých látek

  • FLUORURACILFLUOROURACILUMFLUOROURACIL

Indikační skupina

Cytostatica / #44

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

  • FLUORURACILL01BC02FLUOROURACIL
  • ANALOGA PYRIMIDINUL01BCPYRIMIDINE ANALOGUES
  • ANTIMETABOLITYL01BANTIMETABOLITES
  • CYTOSTATIKAL01ANTINEOPLASTIC AGENTS
  • CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVALANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

Není uvedeno

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek byl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Unterach - RAKOUSKOAUSTRIA

Stav registrace

registrovaný léčivý přípravek

Platnost registrace

Neomezená

Registrační procedura

registrace národním postupem

Informační servis držitele

Název společnosti

SANDOZ s.r.o.

Webové stránky

http://www.sandoz.cz/

E-mail

office.cz@sandoz.com

Telefon

221 421 611

Výrobci

EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Unterach - RAKOUSKOAUSTRIA