Acesial, 10mg, 50 tablet

Název

ACESIAL

Registrovaný název

ACESIAL 10 MG

Identifikační kódy

Kód SUKL

0125550

Registrační číslo

Bez registračního čísla

Síla LP

10MG

Léková forma

TabletaTBL NOBTabulettaTablet

Cesta podání

Perorální podáníPORUsus peroralisOral use

Velikost balení

50
10MG TBL NOB 50

Vnitřní obal

Blistr / BLIBlister

Složení

 • RAMIPRIL, 10 MGRAMIPRILUMRAMIPRIL
 • HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ (PL) NATRII HYDROGENOCARBONASSODIUM HYDROGEN CARBONATE
 • MONOHYDRÁT LAKTOSY (PL) LACTOSUM MONOHYDRICUMLACTOSE MONOHYDRATE
 • SODNÁ SŮL KROSKARMELOSY (PL) CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUMCROSCARMELLOSE SODIUM
 • PŘEDBOBTNALÝ KUKUŘIČNÝ ŠKROB (PL) MAYDIS AMYLUM PREGELIFICATUMPREGELATINISED MAIZE STARCH
 • NATRIUM-STEARYL-FUMARÁT (PL) NATRII STEARYLIS FUMARASSODIUM STEARYL FUMARATE

Seznam léčivých látek

 • RAMIPRILRAMIPRILUMRAMIPRIL

Indikační skupina

Hypotensiva / #58

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) skupina (WHO Index)

 • RAMIPRILC09AA05RAMIPRIL
 • ACE INHIBITORY, SAMOTNÉC09AAACE INHIBITORS, PLAIN
 • ACE INHIBITORY, SAMOTNÉC09AACE INHIBITORS, PLAIN
 • LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENZINOVÝ SYSTÉMC09AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM
 • KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉMCCARDIOVASCULAR SYSTEM

Definovaná denní dávka

Není uvedeno

V celém balení

200

Zdroj

INDEX ZE STŘEDISKA SZO - OSLO : AKTUALIZACE PRO ROK 2020

Výdej

Dodávání

Přípravek nebyl dodáván do lékáren a zdr. zařízení v posledních 6 měsících

Způsob výdeje

na lékařský předpis

Expirace / Trvanlivost

24 měsíců

Registrace

Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Sp. z o.o., Czosnów - POLSKOPOLAND

Aktuální držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Pharma S.A., Czosnów - POLSKOPOLAND

Stav registrace

přípravek po provedené změně může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace

Platnost registrace

do 30. 04. 2022

Registrační procedura

registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát

Uvádění na trh

do 30. 04. 2020

Informační servis držitele

Název společnosti

Adamed Czech Republic s.r.o.

Webové stránky

http://adamed.com.pl/cz

E-mail

adamed.cz@adamed.com.pl

Telefon

+420 221 511 061

Výrobci

Adamed Pharma S.A., Czosnów - POLSKOPOLAND

Actavis Hf, Hafnarfjördur - ISLANDICELAND

Actavis Ltd., Zejtun - MALTAMALTA

Balkanpharma - Dupnitsa AD, Dupnitsa - BULHARSKOBULGARIA

EXTRACTUM PHARMA LTD., BUDAPEŠŤ - MAĎARSKOHUNGARY

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Pabianice - POLSKOPOLAND